“ฝ้าเลือด” เป็นฝ้าที่คนไทยนิยมเป็นกันมากที่สุด บางตำราเรียกว่า “ฝ้าสายพันธ์ุใหม่” เนื่องจากระยะหลังๆ คนที่เป็นฝ้าชนิดนี้มีสาเหตุมาจากการใช้สารเคมีมากขึ้น เช่น ครีม ยา เป็นต้น

“ฝ้าเลือด” เกิดจากเส้นเลือดบริเวณใบหน้ามีปัญหา เสียสภาพ ไม่สามารถกักเก็บเลือดได้ ทำให้เลือดซึมออกมาที่บริเวณใต้ผิวหนัง

ลักษณะของ “ฝ้าเลือด” คือ จะเป็นรอยแดงๆ คล้ายเส้นเลือด ถ้าหนักหน่อยก็เป็นแผ่นฝ้า มีสีชมพู สีแดง จนไปถึงสีน้ำตาลคล้ำ

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด

ตัวอย่างฝ้าเลือด