ซัทสึมะ ส้มพื้นเมืองขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ที่มีตำนานกล่าวขานว่าเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีของชาวบ้านในจังหวัดซัทสึมะ จนได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ในส้มซัทสึมะประกอบด้วยสาร β-cryptoxanthin ช่วยต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุน

กระบวนการสร้างกระดูก

กระดูกมีการสร้างและการทำลายอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ โดยเซลล์สร้างกระดูก(osteoblast) ทำหน้าที่ดูดซึมแร่ธาตุ และ เซลล์ทำลายกระดูก(osteoclast) ทำหน้าที่สลายมวลกระดูก ช่วงวัยเด็กจนถึงอายุ 22 ปี มวลกระดูกจะถูกสร้างและสะสมจนถึงจุดสูงสุด เรียกว่า Peak Bone Mass และจะคงที่จนถึงอายุประมาณ 40 ปี

หลังจากอายุ 40 ปี เซลล์ทำลายกระดูก(osteoclast) จะมีมากกว่า เซลล์สร้างกระดูก(osteoblast) ส่งผลให้มวลกระดูกเริ่มบางลง เป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิด โรคกระดูกพรุน มากที่สุด โดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองมวลกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าผู้ชายวัยทองถึง 4 เท่า เฉลี่ยแล้วมวลกระดูกของผู้หญิงจะลดลงปีละ 3-5%

หลักการทำงานของซัทสึมะ

เมื่อเรารับประทานเข้าไป สาร β-cryptoxanthin จะช่วยยับยั้งเซลล์ทำลายกระดูก (Osteoclast) ให้ทำงานได้ช้าลงและจะไปกระตุ้นเซลล์สร้างกระดูก (Osteoblast)  ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกบาง ก่อนที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน

จากการทดลองแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเกิน 5 ปี ทดลองโดยให้กลุ่มหนึ่งทานส้มซัทสึมะทุกวัน กับอีกกลุ่มไม่ได้ทานซัทสึมะ ใช้เวลาทดลองทั้งหมด 12 สัปดาห์ *ระหว่างการทดลองห้ามผู้เข้าร่วมการทดลองรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบ β-cryptoxanthin 

ผลการทดลอง : กลุ่มที่ทานซัทสึมะทุกวันมีค่ามวลกระดูกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ 4 สัปดาห์แรก

ซัทสึมะ 1 แคปซูน สกัดจากส้ม 22 ผล จึงได้สารสกัดที่เข้มข้น เมื่อรับประทานเป็นประจำจะช่วยเพิ่มมวลกระดูกในร่างกาย กระตุ้นการดูดซึมแคลเซียม รักษาสมดุลระหว่าง เซลล์สร้างกระดูก(osteoblast)  และ เซลล์ทำลายกระดูก(osteoclast) ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน