ต้นแบบความสวยในตำนาน ที่สืบทอดนับพันปี สู่ความงามของ “ผิว” อันเป็นนิรันดร์ ด้วยความหมาย MY คือ Mythology (ตำนาน) และ SC คือ Science (วิทยาศาสตร์)

MYSC (มิสส์) จึงแสวงหาความงามในตำนานจากความล้ำค่าของธรรมชาติ ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คัดสรรจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับผิวของคนไทยโดยเฉพาะ เพื่อความงามอันเป็นนิรันดร์ ภายใต้แนวคิด 

“Mythology of Science”
ความสวยในตำนาน สู่ความงามด้วยวิทยาศาสตร์