SATSUMA   แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิว ที่ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับทีมเภสัชกรให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด

ภายใต้แนวคิด Beauty science  เป็นการนำผลวิจัยมาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยฟื้นฟู รักษา และปรับโครงสร้างผิวจากภายใน 

เราเน้นและมุ่งมั่นให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จึงคัด สารสำคัญ มาจากแหล่งธรรมชาติ และสกัดผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

ตอบสนองกับปัญหาผิว สำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะ 

จบปัญหาผิวด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ